Życie Plus to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 60 rokiem życia.

Korzyści dla Ciebie

  • Świadczenia do 50 procent wyższe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną - regularne badania i profilaktykę bezpieczeństwa - zapinanie pasów w samochodzie.
  • Dobór ryzyk spośród 36 możliwych wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.
  • Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy.
  • Oferta dostępna dla każdego, również dla osób posiadających wolny zawód czy bezrobotnych.
  • Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy oraz przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie NNW i choroby.